Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 януари 2008 г. - Страсбург

13. Одобряване на протокола от предишното заседание
Пълни стенографски протоколи

Изказа се Cristiana Muscardini, която възрази срещу следваната процедура за промяна на дневния ред.

Протоколът от предишното заседание е одобрен.

.

Правна информация - Политика за поверителност