Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. januára 2008 - Štrasburg

13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
Doslovný zápis

V rozprave vystúpila Cristiana Muscardini, aby vyslovila nesúhlas s postupom, ktorým bol zmenený program schôdze.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia