Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2008 - Strasbourg

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Fullständigt förhandlingsreferat

Talare: Cristiana Muscardini kritiserade det förfarande som tillämpats för att ändra föredragningslistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy