Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0189(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0514/2007

Внесени текстове :

A6-0514/2007

Разисквания :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Гласувания :

PV 17/01/2008 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0014

Протокол
Вторник, 15 януари 2008 г. - Страсбург

14. Многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2007-2012 г. * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Съвета за прилагане на Регламент (ЕО) №168/2007 относно приемането на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2007-2012 г. [COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michael Cashman (A6-0514/2007)

Изказа се Franco Frattini (заместник-председател).

°
° ° °

Изказа се Roger Knapman относно броя на членовете на Парламента, поискали да направят обяснение на вот след гласуванията сутринта.

°
° ° °

Michael Cashman представи доклада.

Изказаха се: Libor Rouček (докладчик по становището на комисията AFET), Kinga Gál, от името на групата PPE-DE, Stavros Lambrinidis, от името на групата PSE, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE, Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, Koenraad Dillen, независим член на ЕП, Íñigo Méndez de Vigo и Magda Kósáné Kovács.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Hubert Pirker и Genowefa Grabowska.

Изказаха се: Franco Frattini, Michael Cashman, Irena Belohorská, която направи лично изявление вследствие на изказването на Michael Cashman, и Michael Cashman относно въпросното изявление.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 17.01.2008.

Правна информация - Политика за поверителност