Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0189(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0514/2007

Teksty złożone :

A6-0514/2007

Debaty :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Głosowanie :

PV 17/01/2008 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0014

Protokół
Wtorek, 15 stycznia 2008 r. - Strasburg

14. Wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007-2012 * (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007-2012 [COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michael Cashman (A6-0514/2007)

°
° ° °

Głos zabrał Roger Knapman w sprawie liczby posłów, którzy zwrócili się o złożenie wyjaśnień do porannego głosowania.

°
° ° °

Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji).

Michael Cashman przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Libor Rouček (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Kinga Gál w imieniu grupy PPE-DE, Stavros Lambrinidis w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Koenraad Dillen niezrzeszony, Íñigo Méndez de Vigo i Magda Kósáné Kovács.

Na zasadzie pytań z sali Hubert Pirker i Genowefa Grabowska.

Głos zabrali: Franco Frattini, Michael Cashman, Irena Belohorská, która poruszyła kwestię osobistą w reakcji na wypowiedź Michaela Cashmana,oraz Michael Cashman w sprawie tego wystąpienia.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 17.01.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności