Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0189(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0514/2007

Predkladané texty :

A6-0514/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Hlasovanie :

PV 17/01/2008 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0014

Zápisnica
Utorok, 15. januára 2008 - Štrasburg

14. Viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 - 2012 * (rozprava)
CRE

Správa: Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa implementuje nariadenie (ES) č. 168/2007 v súvislosti s prijatím viacročného rámca pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 - 2012 [KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Michael Cashman (A6-0514/2007)

°
° ° °

V rozprave vystúpil Roger Knapman k počtu poslancov, ktorí požiadali o možnosť podať vysvetlenie hlasovania po skončení dnešného dopoludňajšieho hlasovania.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Michael Cashman uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Libor Rouček (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Kinga Gál za skupinu PPE-DE, Stavros Lambrinidis za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Koenraad Dillen nezávislý poslanec, Íñigo Méndez de Vigo a Magda Kósáné Kovács.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Hubert Pirker a Genowefa Grabowska.

Vystúpili títo poslanci: Franco Frattini, Michael Cashman, Irena Belohorská, ktorá urobila osobné vyhlásenie k výrokom, ktoré predniesol Michael Cashman, a Michael Cashman k predchádzajúcemu vystúpeniu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 17.01.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia