Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0189(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0514/2007

Ingivna texter :

A6-0514/2007

Debatter :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Omröstningar :

PV 17/01/2008 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0014

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2008 - Strasbourg

14. Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets beslut om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad beträffar antagandet av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 [KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michael Cashman (A6-0514/2007)

°
° ° °

Talare: Roger Knapman yttrade sig om det stora antal ledamöter som hade begärt att få avge en röstförklaring i slutet av dagens omröstning.

°
° ° °

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Michael Cashman redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Libor Rouček (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Kinga Gál för PPE-DE-gruppen, Stavros Lambrinidis för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Íñigo Méndez de Vigo och Magda Kósáné Kovács.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Hubert Pirker och Genowefa Grabowska.

Talare: Franco Frattini, Michael Cashman, Irena Belohorská, vilken gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Michael Cashman; Michael Cashman kommenterade inlägget av Belohorská.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 17.01.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy