Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2093(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0520/2007

Внесени текстове :

A6-0520/2007

Разисквания :

PV 15/01/2008 - 15
CRE 15/01/2008 - 15

Гласувания :

PV 16/01/2008 - 4.3
CRE 16/01/2008 - 4.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0012

Протокол
Вторник, 15 януари 2008 г. - Страсбург

15. Стратегия на ЕС за правата на детето (разискване)
CRE

Доклад относно "Към стратегия на ЕС за правата на детето" [2007/2093(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

Roberta Angelilli представи доклада.

Изказа се Franco Frattini (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (докладчик по становището на комисията FEMM), Irena Belohorská (докладчик по становището на комисията AFET), Glenys Kinnock (докладчик по становището на комисията DEVE), Dimitrios Papadimoulis (докладчик по становището на комисията EMPL), Christa Prets (докладчик по становището на комисията CULT), Kinga Gál, от името на групата PPE-DE, Inger Segelström, от името на групата PSE, Siiri Oviir, от името на групата ALDE, Bogusław Rogalski, от името на групата UEN, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, и Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Luca Romagnoli, независим член на ЕП, Edit Bauer, Martine Roure, Ona Juknevičienė, Wojciech Roszkowski, Pedro Guerreiro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Marian Harkin, Hanna Foltyn-Kubicka, Tadeusz Zwiefka, Magda Kósáné Kovács, Roberta Alma Anastase, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Genowefa Grabowska, Edward McMillan-Scott, Alessandro Battilocchio, Miroslav Mikolášik и Katerina Batzeli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказаха се: Zita Gurmai, Catherine Stihler, Katrin Saks, Bogdan Golik, Franco Frattini и Roberta Angelilli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 16.01.2008.

Правна информация - Политика за поверителност