Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2093(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0520/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0520/2007

Συζήτηση :

PV 15/01/2008 - 15
CRE 15/01/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2008 - 4.3
CRE 16/01/2008 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0012

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

15. Προς ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού [2007/2093(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

Η Roberta Angelilli παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Irena Belohorská (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Glenys Kinnock (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Δημήτριος Παπαδημούλης (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Christa Prets (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inger Segelström, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bogusław Rogalski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Edit Bauer, Martine Roure, Ona Juknevičienė, Wojciech Roszkowski, Pedro Guerreiro, Carlos Coelho, Σταύρος Λαμπρινίδης, Marian Harkin, Hanna Foltyn-Kubicka, Tadeusz Zwiefka, Magda Kósáné Kovács, Roberta Alma Anastase, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Genowefa Grabowska, Edward McMillan-Scott, Alessandro Battilocchio, Miroslav Mikolášik και Κατερίνα Μπατζελή.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Zita Gurmai, Catherine Stihler, Katrin Saks, Bogdan Golik, Franco Frattini και Roberta Angelilli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.01.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου