Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2093(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0520/2007

Ingediende teksten :

A6-0520/2007

Debatten :

PV 15/01/2008 - 15
CRE 15/01/2008 - 15

Stemmingen :

PV 16/01/2008 - 4.3
CRE 16/01/2008 - 4.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0012

Notulen
Dinsdag 15 januari 2008 - Straatsburg

15. Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind (debat)
Volledige verslagen

Verslag Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind [2007/2093(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

Roberta Angelilli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marie Panayotopoulos-Cassiotou (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Irena Belohorská (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Glenys Kinnock (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Dimitrios Papadimoulis (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Christa Prets (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Kinga Gál, namens de PPE-DE-Fractie, Inger Segelström, namens de PSE-Fractie, Siiri Oviir, namens de ALDE-Fractie, Bogusław Rogalski, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, en Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie.

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Edit Bauer, Martine Roure, Ona Juknevičienė, Wojciech Roszkowski, Pedro Guerreiro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Marian Harkin, Hanna Foltyn-Kubicka, Tadeusz Zwiefka, Magda Kósáné Kovács, Roberta Alma Anastase, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Genowefa Grabowska, Edward McMillan-Scott, Alessandro Battilocchio, Miroslav Mikolášik en Katerina Batzeli.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zita Gurmai, Catherine Stihler, Katrin Saks, Bogdan Golik, Franco Frattini en Roberta Angelilli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 16.01.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid