Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2093(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0520/2007

Predkladané texty :

A6-0520/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 15
CRE 15/01/2008 - 15

Hlasovanie :

PV 16/01/2008 - 4.3
CRE 16/01/2008 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0012

Zápisnica
Utorok, 15. januára 2008 - Štrasburg

15. K európskej stratégii v oblasti práv dieťaťa (rozprava)
CRE

Správa: K európskej stratégii v oblasti práv dieťaťa [2007/2093(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

Roberta Angelilli uviedla správu.

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Irena Belohorská (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Glenys Kinnock (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Dimitrios Papadimoulis (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Christa Prets (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Kinga Gál za skupinu PPE-DE, Inger Segelström za skupinu PSE, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Bogusław Rogalski za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL a Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Edit Bauer, Martine Roure, Ona Juknevičienė, Wojciech Roszkowski, Pedro Guerreiro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Marian Harkin, Hanna Foltyn-Kubicka, Tadeusz Zwiefka, Magda Kósáné Kovács, Roberta Alma Anastase, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Genowefa Grabowska, Edward McMillan-Scott, Alessandro Battilocchio, Miroslav Mikolášik a Katerina Batzeli.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Zita Gurmai, Catherine Stihler, Katrin Saks, Bogdan Golik, Franco Frattini a Roberta Angelilli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 16.01.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia