Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 януари 2008 г. - Страсбург

17. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
Пълни стенографски протоколи

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0001/2008).

Изказа се Avril Doyle относно организацията на времето за въпроси.

Първа част

Въпрос 31 (Mairead McGuinness): Защита на потребителите срещу фалшифицираните или некачествени лекарства.

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Mairead McGuinness, Danutė Budreikaitė и Josu Ortuondo Larrea.

Въпрос 32 (Chris Davies): Емисии от въглуроден двуокис.

Stavros Dimas (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Chris Davies, Paul Rübig и Karin Scheele.

Въпрос 33 (Claude Moraes): Защита на потребителите срещу спама, компютърните програми, позволяващи шпиониране и програмите, нанясащи вреди.

Günter Verheugen отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Claude Moraes, Georgios Papastamkos и Avril Doyle.

Втора част

Въпрос 34 (Giovanna Corda): Контрол на вноса на опасни потребителски стоки.

Меглена Кунева (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Giovanna Corda, Reinhard Rack и Colm Burke.

Въпрос 35 (Manolis Mavrommatis): Неправомерно увеличение на цените в магазините за хранителни стоки.

Меглена Кунева отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 41 (Marian Harkin): Преразглеждане на единния пазар.

Charlie McCreevy отговори на въпроса.

Изказа се Bernd Posselt.

Charlie McCreevy отговори на уточняващите въпроси, зададени от Marian Harkin Reinhard Rack и Mairead McGuinness.

Въпрос 42 (Georgios Papastamkos): Пазари на финансови инструменти.

Charlie McCreevy отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Georgios Papastamkos.

Въпрос 43 (Colm Burke): Регионални планове за развитие в Ирландия.

Charlie McCreevy отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Colm Burke и Brian Crowley.

Въпрос 44 (Gay Mitchell): Сектор на здравни осигуровки в Ирландия.

Charlie McCreevy отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Gay Mitchell.

Въпрос 36 (Jim Higgins): Продажба на самолетни билети в Интернет.

Меглена Кунева отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins и Manolis Mavrommatis.

Изказа се Brian Crowley относно начина, по който се организира времето за въпроси.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

Правна информация - Политика за поверителност