Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 15. ledna 2008 - Štrasburk

17. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
Doslovné záznamy

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0001/2008).

Vystoupila Avril Doyle k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

První část

Otázka 31 (Mairead McGuinness): Ochrana spotřebitelů proti padělaným lékům nebo nedostatečně kvalitním lékům.

Otázka a a doplňující otázky: Mairead McGuinness, Danutė Budreikaitė a Josu Ortuondo Larrea. Odpověď: Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Otázka 32 (Chris Davies): Emise CO2.

Otázka a a doplňující otázky: Chris Davies, Paul Rübig a Karin Scheele. Odpověď: Stavros Dimas (člen Komise).

Otázka 33 (Claude Moraes): Ochrana spotřebitelů proti spamům a spywaru nebo malwaru.

Otázka a a doplňující otázky: Claude Moraes, Georgios Papastamkos a Avril Doyle. Odpověď: Günter Verheugen.

Druhá část

Otázka 34 (Giovanna Corda): Kontrola dovozu nebezpečných spotřebitelských výrobků.

Otázka a a doplňující otázky: Giovanna Corda, Reinhard Rack a Colm Burke. Odpověď: Meglena Kuneva (členka Komise).

Otázka 35 (Manolis Mavrommatis): Neoprávněné zvyšování cen potravin.

Otázka a a doplňující otázky: Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Meglena Kuneva.

Otázka 41 (Marian Harkin): Přezkoumání jednotného trhu.

Odpověď: Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupil Bernd Posselt.

Doplňující otázky: Marian Harkin, Reinhard Rack a Mairead McGuinness. Odpověď: Charlie McCreevy.

Otázka 42 (Georgios Papastamkos): Trhy finančních nástrojů.

Otázka a doplňující otázka: Georgios Papastamkos. Odpověď: Charlie McCreevy.

Otázka 43 (Colm Burke): Plány regionální rozvoje v Irsku.

Otázka a a doplňující otázky: Colm Burke a Brian Crowley. Odpověď: Charlie McCreevy.

Otázka 44 (Gay Mitchell): Irsko – odvětví zdravotního pojištění.

Otázka a doplňující otázka: Gay Mitchell. Odpověď: Charlie McCreevy.

Otázka 36 (Jim Higgins): Internetový prodej letenek.

Otázka a a doplňující otázky: Jim Higgins a Manolis Mavrommatis. Odpověď: Meglena Kuneva.

Vystoupil Brian Crowley k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí