Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. januára 2008 - Štrasburg

17. Hodina otázok (pre Komisiu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0001/2008).

V rozprave vystúpila Avril Doyle k organizácii hodiny otázok.

Prvá časť

Otázka č. 31 (Mairead McGuinness): Ochrana spotrebiteľov pred falšovanými alebo nedostatočne kvalitnými liekmi.

Günter Verheugen (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness, Danutė Budreikaitė a Josu Ortuondo Larrea.

Otázka č. 32 (Chris Davies): Emisie oxidu uhličitého.

Stavros Dimas (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Chris Davies, Paul Rübig a Karin Scheele.

Otázka č. 33 (Claude Moraes): Ochrana spotrebiteľov pred spamom, spywarom alebo iným škodlivým softvérom.

Günter Verheugen odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Claude Moraes, Georgios Papastamkos a Avril Doyle.

Druhá časť

Otázka č. 34 (Giovanna Corda): Kontrola dovozu nebezpečných spotrebiteľských výrobkov.

Meglena Kuneva (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Giovanna Corda, Reinhard Rack a Colm Burke.

Otázka č. 35 (Manolis Mavrommatis): Neoprávnené zvyšovanie cien v obchodoch s potravinami.

Meglena Kuneva odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 41 (Marian Harkin): Preskúmanie jednotného trhu.

Charlie McCreevy (člen Komisie) odpovedal na otázku.

V rozprave vystúpil Bernd Posselt.

Charlie McCreevy odpovedal na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin, Reinhard Rack a Mairead McGuinness.

Otázka č. 42 (Georgios Papastamkos): Trhy finančných nástrojov.

Charlie McCreevy odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos.

Otázka č. 43 (Colm Burke): Plány regionálneho rozvoja v Írsku.

Charlie McCreevy odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Colm Burke a Brian Crowley.

Otázka č. 44 (Gay Mitchell): Írsko – sektor zdravotného poistenia.

Charlie McCreevy odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Gay Mitchell.

Otázka č. 36 (Jim Higgins): Internetový predaj leteniek.

Meglena Kuneva odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins a Manolis Mavrommatis.

V rozprave vystúpil Brian Crowley k organizácii hodiny otázok.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia