Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 15. januar 2008 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (forhandling)
 6.Sociale sikringsordninger ***I (forhandling)
 7.Forbrugerkreditaftaler ***II (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Partnerskaber inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.2.Transport af farligt gods ad vej (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Transportpriser og transportvilkår ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Lufthavnsafgifter ***I (afstemning)
  
8.5.Eksport og import af farlige kemikalier ***I (afstemning)
  
8.6.Sociale sikringsordninger ***I (afstemning)
  
8.7.Cars 21: Lovramme for automobiler (afstemning)
 9.Højtideligt møde - Stormuftien af Syrien
 10.Afstemningstid (fortsat)
  
10.1.Skattemæssig behandling af underskud (afstemning)
  
10.2.Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (afstemning)
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Dagsorden
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Agenturet for Grundlæggende Rettigheder * (forhandling)
 15.EU-strategi for børns rettigheder (forhandling)
 16.Affaldskrise i Campania (forhandling)
 17.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 18.Voksenuddannelse (forhandling)
 19.Teledetektion inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik * (forhandling)
 20.Medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i Polen (forhandling)
 21.Stemmeforklaringer
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (182 kb) Tilstedeværelsesliste (66 kb)       
 
Protokol (144 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (211 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2694 kb) 
 
Protokol (207 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (134 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (795 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik