Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 15. jaanuar 2008 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 5.Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012 (arutelu)
 6.Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamine ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes ***I (arutelu)
 7.Tarbijakrediidilepingud ***II (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Euroopa partnerlus stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.2.Direktiivi 95/50/EÜ muutmine seoses komisjoni rakendusvolitustega ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.3.Veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.4.Lennujaamamaksud ***I (hääletus)
  
8.5.Ohtlike kemikaalide eksport ja import ***I (hääletus)
  
8.6.Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamine ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes ***I (hääletus)
  
8.7.CARS 21: konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriv raamistik (hääletus)
 9.Pidulik istung - Süüria ülemmufti
 10.Hääletused (jätkamine)
  
10.1.Piiriülene maksustamine kahjumi korral (hääletus)
  
10.2.Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012 (hääletus)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Päevakord
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007.–2012. aasta mitmeaastane raamistik * (arutelu)
 15.Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamine (arutelu)
 16.Sanitaar-hügieeniline hädaolukord Campanias prügi tõttu (arutelu)
 17.Infotund (küsimused komisjonile)
 18.Täiskasvanuharidus: kunagi ei ole hilja õppida (arutelu)
 19.Ühise põllumajanduspoliitika raames loodud kaugseire rakenduste kaudu võetavad meetmed * (arutelu)
 20.Poolas valitud Euroopa Parlamendi liikmete staatus (arutelu)
 21.Selgitused hääletuse kohta
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (186 kb) Kohalolijate nimekiri (66 kb)       
 
Protokoll (143 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (224 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2780 kb) 
 
Protokoll (203 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (134 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (794 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika