Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 15. tammikuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007–2012 (keskustelu)
 6.Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä ***I (keskustelu)
 7.Kulutusluottosopimukset ***II (keskustelu)
 8.Äänestykset
  8.1.Kumppanuuksien solmiminen osana vakautus- ja assosiaatioprosessia * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.2.Vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastukset (komission täytäntöönpanovalta) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.3.Syrjinnän poistaminen kuljetusmaksuista ja -ehdoista ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.4.Lentoasemamaksut ***I (äänestys)
  8.5.Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti ***I (äänestys)
  8.6.Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä ***I (äänestys)
  8.7.CARS 21: Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys (äänestys)
 9.Juhlaistunto - Syyrian suurmufti
 10.Äänestykset (jatkoa)
  10.1.Tappioiden verokohtelu rajatylittävissä tilanteissa (äänestys)
  10.2.Yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007–2012 (äänestys)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Esityslista
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Monivuotinen toimintakehys Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 * (keskustelu)
 15.Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 16.Campanian alueen huolestuttava jätetilanne (keskustelu)
 17.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 18.Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki (keskustelu)
 19.Yhteisessä maatalouspolitiikassa käyttöön otettujen kaukokartoitussovellusten avulla toteutettavat toimet * (keskustelu)
 20.Puolassa valittujen Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt (keskustelu)
 21.Äänestysselitykset
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (188 kb) Läsnäololista (66 kb)       
 
Pöytäkirja (149 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (213 kb) Nimenhuutoäänestykset (2786 kb) 
 
Pöytäkirja (205 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (129 kb) Nimenhuutoäänestykset (794 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö