Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 15 ianuarie 2008 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 4.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 5.Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (dezbatere)
 6.Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii ***I (dezbatere)
 7.Credit pentru consumatori ***II (dezbatere)
 8.Votare
  
8.1.Parteneriate în cadrul procesului de stabilizare şi asociere * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (Competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Eliminarea discriminărilor în materie de tarife şi condiţii de transport ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Taxele de aeroport ***I (vot)
  
8.5.Exportul şi importul de produse chimice periculoase ***I (vot)
  
8.6.Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii ***I (vot)
  
8.7.CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele (vot)
 9.Şedinţă solemnă - Marele Muftiu al Siriei
 10.Votare (continuare)
  
10.1.Regimul fiscal aplicabil pierderilor în situaţiile transfrontaliere (vot)
  
10.2.Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (vot)
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Ordinea de zi
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 14.Cadrul multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 * (dezbatere)
 15.Strategia UE în domeniul drepturilor copilului (dezbatere)
 16.Situaţie alarmantă a deşeurilor în regiunea Campania (dezbatere)
 17.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 18.Educaţia adulţilor: niciodată nu este prea târziu să înveţi (dezbatere)
 19.Acţiuni ce trebuie întreprinse prin intermediul aplicaţiilor de teledetecţie instituite în cadrul PAC * (dezbatere)
 20.Statutul deputaţilor în Parlamentul European aleşi în Polonia (dezbatere)
 21.Explicaţii privind votul
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (194 kb) Listă de prezență (66 kb)       
 
Proces-verbal (156 kb) Listă de prezență (23 kb) Rezultatele voturilor (227 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2787 kb) 
 
Proces-verbal (212 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (135 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (795 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate