Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy