Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 януари 2008 г. - Страсбург

2. Представяне на програмата на словенското председателство (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Съвета: Представяне на програмата на словенското председателство

Председателят прави кратко изявление, като приветства с добре дошъл словенския действащ председател на Съвета Janez Janša и посочва, че днес се навършват петдесет години от провеждането на първото заседание на Комисията на Европейската икономическа общност, под председателството на Walter Hallstein.

Janez Janša направи изявление.

Изказа се José Manuel Barroso (председател на Комисията).

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Martin Schulz, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Brian Crowley, от името на групата UEN, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, от името на групата IND/DEM, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Mihael Brejc, Borut Pahor, Jelko Kacin, Adam Bielan, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mary Lou McDonald, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Werner Langen, Hannes Swoboda, Lena Ek, Mirosław Mariusz Piotrowski, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, който отправя критики във връзка с прекомерната скорост, с която се движат някой служебни коли в Страсбург, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Bronisław Geremek, Jan Tadeusz Masiel, Alojz Peterle, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon, Кристиан Вигенин, Marco Pannella, Othmar Karas, Bernard Poignant, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Monica Maria Iacob-Ridzi, Claudio Fava, Valdis Dombrovskis, Anne Van Lancker, Elmar Brok, Ioannis Varvitsiotis и John Bowis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Romana Jordan Cizelj, Genowefa Grabowska, Mojca Drčar Murko, Adamos Adamou, Avril Doyle, Alexander Stubb, Tunne Kelam, Anna Ibrisagic и Paul Rübig.

Изказаха се: Janez Janša и José Manuel Barroso.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност