Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 stycznia 2008 r. - Strasburg

2. Prezentacja programu prezydencji słoweńskiej (debata)
CRE

Oświadczenie Rady: Prezentacja programu prezydencji słoweńskiej

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie, w którym powitał urzędującego przewodniczącego Rady Janeza Janšę oraz przypomniał o przypadającej dzisiaj pięćdziesiątej rocznicy pierwszego posiedzenia Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, któremu przewodniczył Walter Hallstein.

Janez Janša złożył oświadczenie.

Głos zabrał José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer niezrzeszony, Mihael Brejc, Borut Pahor, Jelko Kacin, Adam Bielan, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mary Lou McDonald, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Werner Langen, Hannes Swoboda, Lena Ek, Mirosław Mariusz Piotrowski, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, który skrytykował nadmierną prędkość, z jaką poruszają się niektóre samochody służbowe w Strasburgu, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Bronisław Geremek, Jan Tadeusz Masiel, Alojz Peterle, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Marco Pannella, Othmar Karas, Bernard Poignant, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Monica Maria Iacob-Ridzi, Claudio Fava, Valdis Dombrovskis, Anne Van Lancker, Elmar Brok, Ioannis Varvitsiotis i John Bowis.

Na zasadzie „catch the eye” głos zabrali: Romana Jordan Cizelj, Genowefa Grabowska, Mojca Drčar Murko, Adamos Adamou, Avril Doyle, Alexander Stubb, Tunne Kelam, Anna Ibrisagic i Paul Rübig.

Głos zabrali: Janez Janša i José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności