Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg

2. Presentation av programmet för det slovenska ordförandeskapet (debatt)
CRE

Uttalande av rådet: Presentation av programmet för det slovenska ordförandeskapet

Talmannen gjorde ett kort uttalande i vilket han välkomnade rådets tjänstgörande ordförande från Slovenien, Janez Janša, och påminde om att det idag var femtio år sedan Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission höll sitt första sammanträde med Walter Hallstein som ordförande.

Janez Janša gjorde ett uttalande.

Talare: José Manuel Barroso (kommissionens ordförande).

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Mihael Brejc, Borut Pahor, Jelko Kacin, Adam Bielan, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mary Lou McDonald, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Werner Langen, Hannes Swoboda, Lena Ek, Mirosław Mariusz Piotrowski, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, vilken kritiserade att vissa tjänstebilar körde överdrivet fort i Strasbourg, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Bronisław Geremek, Jan Tadeusz Masiel, Alojz Peterle, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Marco Pannella, Othmar Karas, Bernard Poignant, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Monica Maria Iacob-Ridzi, Claudio Fava, Valdis Dombrovskis, Anne Van Lancker, Elmar Brok, Ioannis Varvitsiotis och John Bowis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Romana Jordan Cizelj, Genowefa Grabowska, Mojca Drčar Murko, Adamos Adamou, Avril Doyle, Alexander Stubb, Tunne Kelam, Anna Ibrisagic och Paul Rübig.

Talare: Janez Janša och José Manuel Barroso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy