Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. januar 2008 - Strasbourg

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

3. Dagsorden
CRE

Formanden foreslog følgende ændring af dagsordenen for eftermiddagen:

- forhandlingen om betænkningen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol) (betænkning af Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007) (punkt 34 i OJ) skulle rykkes frem og således finde sted umiddelbart efter forhandlingen om redegørelsene fra Rådet og Kommissionen om situationen i Kenya (punkt 55 i OJ).

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen støttede undtagelsesvist dette forslag.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Dagsordenen blev ændret i overensstemmelse hermed.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik