Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/0222(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0504/2007

Ingivna texter :

A6-0504/2007

Debatter :

PV 15/01/2008 - 7
CRE 15/01/2008 - 7

Omröstningar :

PV 16/01/2008 - 4.2
PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.2
CRE 16/01/2008 - 4.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0011

Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg

4.2. Konsumentkrediter ***II (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal och upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen) redogjorde för kommissionens ståndpunkt avseende ändringsförslagen.

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0011)

Inlägg om omröstningen:

- Kurt Lechner (föredragande).

- Marios Matsakis undrade om alla omröstningar i framtiden skulle ske med namnupprop (talmannen svarade att talmanskonferensen skulle undersöka denna fråga följande dag).

- Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen yttrade sig om samma fråga.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy