Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2093(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0520/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0520/2007

Συζήτηση :

PV 15/01/2008 - 15
CRE 15/01/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2008 - 4.3
CRE 16/01/2008 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0012

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

4.3. Προς ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού [2007/2093(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0012)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Francesco Enrico Speroni σχετικά με την αναγγελία των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών·

- Thomas Wise σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών·

- Robert Evans σχετικά με τη δαπάνη των ψηφοφοριών με ΟΚ·

- Daniel Hannan και Kathy Sinnott επί αυτής της παρεμβάσεως.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου