Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 januari 2008 - Straatsburg

6. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
Volledige verslagen

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Thierry Cornillet heeft laten weten dat hij zijn stemkaart niet bij zich had en niet aan de eerste stemmingen had kunnen deelnemen.

Juridische mededeling - Privacybeleid