Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 januari 2008 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.30 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid