Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0024/2008

Разисквания :

PV 16/01/2008 - 8
CRE 16/01/2008 - 8

Гласувания :

PV 17/01/2008 - 6.5
CRE 17/01/2008 - 6.5

Приети текстове :

P6_TA(2008)0018

Протокол
Сряда, 16 януари 2008 г. - Страсбург

8. Положението в Кения (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Кения

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) и Louis Michel (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Maria Martens, от името на групата PPE-DE, Emilio Menéndez del Valle, от името на групата PSE, Alexander Lambsdorff, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Valdis Dombrovskis, Glenys Kinnock, Anna Záborská, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman и David Martin.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Anders Wijkman, Colm Burke, Karin Scheele, Jan Mulder, Filip Kaczmarek и Michael Gahler.

Изказаха се: Eoin Ryan, Janez Lenarčič и Louis Michel.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Feleknas Uca и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, (B6-0024/2008)

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki и Gintaras Didžiokas, от името на групата UEN, (B6-0025/2008)

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken и Frithjof Schmidt, от името на групата Verts/ALE, (B6-0026/2008)

- Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, (B6-0027/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman и Josep Borrell Fontelles, от името на групата PSE, (B6-0028/2008)

- Valdis Dombrovskis, Colm Burke, Maria Martens, Filip Kaczmarek и Horst Posdorf, от името на групата PPE-DE, (B6-0033/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 17.01.2008.

Правна информация - Политика за поверителност