Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0310(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0447/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0447/2007

Συζήτηση :

PV 16/01/2008 - 9
CRE 16/01/2008 - 9

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2008 - 6.2
CRE 17/01/2008 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0015

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

9. Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) [COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

Παρεμβαίνει ο Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Agustín Díaz de Mera García Consuegra παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jutta Haug (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Hubert Pirker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roger Knapman, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho, Marek Aleksander Czarnecki, Αθανάσιος Παφίλης, Nils Lundgren, Fernand Le Rachinel, Μαργαρίτης Σχοινάς, Γεώργιος Γεωργίου, Hynek Fajmon και Alexander Stubb.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Javier Moreno Sánchez, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock και Alexander Stubb.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič, Alexander Alvaro επί της τελευταίας αυτής παρέμβασης, Franco Frattini και Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ο τελευταίος επίσης επί προσωπικού, σε συνέχεια της παρεμβάσεως του Javier Moreno Sánchez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.01.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου