Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 януари 2008 г. - Страсбург

10. Положението в Пакистан след убийството на Benazir Bhutto (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Пакистан след убийството на Benazir Bhutto

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE-DE, Robert Evans, от името на групата PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Philip Claeys, независим член на ЕП, Charles Tannock, Marianne Mikko и Eija-Riitta Korhola.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Jo Leinen, Giulietto Chiesa и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Николай Младенов, Richard Howitt, Sajjad Karim, Véronique De Keyser, Sorin Frunzăverde и Charles Tannock; последният относно изказването на Richard Howitt.

Изказаха се: Janez Lenarčič и Benita Ferrero-Waldner.

Разискването приключи.

Изказаха се: Zuzana Roithová и Geoffrey Van Orden, и двамата – относно процедурата на изказване с вдигане на ръка («catch the eye») (Председателят припомни правилата в това отношение).

Правна информация - Политика за поверителност