Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

10. Κατάσταση στο Πακιστάν μετά τη δολοφονία της Μπεναζίρ Μπούτο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στο Πακιστάν μετά τη δολοφονία της Μπεναζίρ Μπούτο

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Robert Evans, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Charles Tannock, Marianne Mikko και Eija-Riitta Korhola.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jo Leinen, Giulietto Chiesa και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Sajjad Karim, Véronique De Keyser, Sorin Frunzăverde και Charles Tannock, ο τελευταίος επί της παρεμβάσεως του Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνουν οι Zuzana Roithová και Geoffrey Van Orden, και οι δύο σχετικά με τη διαδικασία «catch the eye» (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τους κανόνες).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου