Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. januára 2008 - Štrasburg

10. Situácia v Pakistane po zavraždení Benazír Bhuttovej (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia v Pakistane po zavraždení Benazír Bhuttovej

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Robert Evans za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Philip Claeys nezávislý poslanec, Charles Tannock, Marianne Mikko a Eija-Riitta Korhola.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jo Leinen, Giulietto Chiesa a Neena Gill.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Sajjad Karim, Véronique De Keyser, Sorin Frunzăverde a Charles Tannock k vystúpeniu, ktoré urobil Richard Howitt.

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Zuzana Roithová a Geoffrey Van Orden, obaja k postupu „catch the eye“ (Predseda im pripomenul pravidlá postupu).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia