Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 януари 2008 г. - Страсбург

11. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
CRE

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B6-0001/2008).

Въпрос 1 (Marian Harkin): Група „Младост“.

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marian Harkin и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 2 (Manuel Medina Ortega): Многостранни отношения и двустранни споразумения.

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manuel Medina Ortega, Paul Rübig и Josu Ortuondo Larrea.

Въпрос 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Развитие на политики в полза на семействата

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley и Marian Harkin.

Въпрос 4 (Georgios Papastamkos): Инициативи на словенското председателство относно новата концепция за европейска политика на съседство и енергетика

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos, Alexander Stubb и Justas Vincas Paleckis.

Въпрос 5 (Colm Burke): Мироопазващи мисии на ЕС в Чад и Централната Африканска република и недостиг на хеликоптери и медицинско оборудване

Въпрос 6 (Liam Aylward): Европейска мироопазваща мисия в Чад

Janez Lenarčič отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Colm Burke, Liam Aylward и Bogusław Sonik.

Въпрос 7 (Gay Mitchell): Защита на гражданите на ЕС в мюсюлманските страни

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Gay Mitchell и Reinhard Rack.

Въпрос 8 (Avril Doyle): Биоразнообразие и климатични промени

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Avril Doyle и Mairead McGuinness.

Въпрос 9 (Jim Higgins): Показатели за регионално развитие, извън БВП

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси на Mairead McGuinness, в качеството на заместник на автора, Reinhard Rack и Avril Doyle.

Въпрос 10 (Mairead McGuinness): Разследване относно детските домове в България

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Mairead McGuinness, Jim Allister и Elizabeth Lynne.

Въпрос 11 (Bernd Posselt): Начална дата за започване на преговори по присъединяването на Македония

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt, Avril Doyle и Nikolaos Vakalis.

Въпрос 12 е оттеглен.

Въпрос 13 (Nikolaos Vakalis): Намаляване на ДДС за технологичните приложения и екологично чистите продукти.

Janez Lenarčič отговори на въпроса.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Съвета приключи.

Правна информация - Политика за поверителност