Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 16. ledna 2008 - Štrasburk

11. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
CRE

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0001/2008).

Otázka 1 (Marian Harkin): Skupina „Mládež“.

Otázka a a doplňující otázky: Marian Harkin a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Janez Lenarčič (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Manuel Medina Ortega): Mnohostrannost a bilaterální dohody.

Otázka a a doplňující otázky: Manuel Medina Ortega, Paul Rübig a Josu Ortuondo Larrea. Odpověď: Janez Lenarčič.

Otázka 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Podpora politik zaměřených na rodinu.

Otázka a a doplňující otázky: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley a Marian Harkin. Odpověď: Janez Lenarčič.

Otázka 4 (Georgios Papastamkos): Iniciativy slovinského předsednictví týkající se nového pojetí evropské sousedské politiky a energie.

Otázka a a doplňující otázky: Georgios Papastamkos, Alexander Stubb a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Janez Lenarčič.

Otázka 5 (Colm Burke): Mise k udržení míru v Čadu a ve Středoafrické republice a nedostatek helikoptér a lékařského vybavení.

Otázka 6 (Liam Aylward): Mise EU k udržení míru v Čadu.

Otázky a doplňující otázky: Colm Burke, Liam Aylward a Bogusław Sonik. Odpověď: Janez Lenarčič.

Otázka 7 (Gay Mitchell): Ochrana státních příslušníků Unie v muslimských zemích.

Otázka a a doplňující otázky: Gay Mitchell a Reinhard Rack. Odpověď: Janez Lenarčič.

Otázka 8 (Avril Doyle): Biologická rozmanitost a změna klimatu.

Otázka a a doplňující otázky: Avril Doyle a Mairead McGuinness. Odpověď: Janez Lenarčič.

Otázka 9 (Jim Higgins): Překročení HDP.

Otázka a doplňující otázky: Mairead McGuinness, zástupce autora, Reinhard Rack a Avril Doyle. Odpověď: Janez Lenarčič.

Otázka 10 (Mairead McGuinness): Šetření týkající se dětských domovů v Bulharsku.

Otázka a a doplňující otázky: Mairead McGuinness, Jim Allister a Elizabeth Lynne. Odpověď: Janez Lenarčič.

Otázka 11 (Bernd Posselt): Datum zahájení vyjednávaní s Makedonií.

Otázka a a doplňující otázky: Bernd Posselt, Avril Doyle a Nikolaos Vakalis. Odpověď: Janez Lenarčič.

Otázka 12 byla vzata zpět.

Otázka 13 (Nikolaos Vakalis): Snížení sazby DPH pro technologie a výrobky šetrné k životnímu prostředí.

Odpověď: Janez Lenarčič.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí