Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

11. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
CRE

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0001/2008).

Ερώτηση 1 (Marian Harkin): Ομάδα "Νεολαία".

Ο Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 2 (Manuel Medina Ortega): Πολυμερής συνεργασία και η διμερής συμφωνία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Paul Rübig και Josu Ortuondo Larrea.

Ερώτηση 3 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Προώθηση πολιτικών, φιλικών προς την οικογένεια.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Brian Crowley και Marian Harkin.

Ερώτηση 4 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Πρωτοβουλίες της σλοβενικής Προεδρίας σχετικά με τη νέα πρόσεγγιση της πολιτικής γειτονίας και την ενέργεια.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπαστάμκου, Alexander Stubb και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 5 (Colm Burke): Ειρηνευτική αποστολή της ΕΕ στο Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία - έλλειψη ελικοπτέρων και ιατρικού εξοπλισμού.

Ερώτηση 6 (Liam Aylward): Αποστολή διατήρησης της ειρήνης της ΕΕ στο Τσάντ.

Ο Janez Lenarčič απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Colm Burke, Liam Aylward και Bogusław Sonik.

Ερώτηση 7 (Gay Mitchell): Προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μουσουλμανικές χώρες.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Gay Mitchell και Reinhard Rack.

Ερώτηση 8 (Avril Doyle): Βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Avril Doyle και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 9 (Jim Higgins): Πέρα από το ΑΕγχΠ.

Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness, αναπλ., Reinhard Rack και Avril Doyle.

Ερώτηση 10 (Mairead McGuinness): Έρευνα σε ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας στη Βουλγαρία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness, Jim Allister και Elizabeth Lynne.

Ερώτηση 11 (Bernd Posselt): Ημερομηνία για τις διαπραγματεύσεις για τη Μακεδονία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Avril Doyle και Νικόλαου Βακάλη.

Η ερώτηση 12 αποσύρεται.

Ερώτηση 13 (Νικόλαου Βακάλη): Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για ενεργειακά φιλικές τεχνολογίες και προϊόντα.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου