Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 16. jaanuar 2008 - Strasbourg

11. Infotund (küsimused nõukogule)
CRE

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0001/2008).

Küsimus 1 (Marian Harkin): noorsoo töörühm.

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marian Harkin ja Danutė Budreikaitė.

Küsimus 2 (Manuel Medina Ortega): mitmepoolsus ning kahepoolsed lepingud.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega, Paul Rübig ja Josu Ortuondo Larrea.

Küsimus 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): peresid soosiva poliitika edendamine.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley ja Marian Harkin.

Küsimus 4 (Georgios Papastamkos): eesistujariigi Sloveenia algatused seoses Euroopa naabruspoliitika uue kontseptsiooniga ja energiaga.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos, Alexander Stubb ja Justas Vincas Paleckis.

Küsimus 5 (Colm Burke): ELi rahuvalvemissioon Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis ning helikopterite ja meditsiiniseadmete puudus.

Küsimus 6 (Liam Aylward): Euroopa rahuvalvemissioon Tšaadis.

Janez Lenarčič vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Colm Burke, Liam Aylward ja Bogusław Sonik.

Küsimus 7 (Gay Mitchell): liidu kodanike kaitse islamiriikides.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Gay Mitchell ja Reinhard Rack.

Küsimus 8 (Avril Doyle): bioloogiline mitmekesisus ja kliimamuutused.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Avril Doyle ja Mairead McGuinness.

Küsimus 9 (Jim Higgins): SKP ületamine.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness (autori asendaja), Reinhard Rack ja Avril Doyle.

Küsimus 10 (Mairead McGuinness): uurimine seoses Bulgaaria hooldekodudega.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness, Jim Allister ja Elizabeth Lynne.

Küsimus 11 (Bernd Posselt): Makedooniaga läbirääkimiste alustamise kuupäev.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Avril Doyle ja Nikolaos Vakalis.

Küsimus 12 on tagasi võetud.

Küsimus 13 (Nikolaos Vakalis): keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja toodete käibemaksu vähendamine.

Janez Lenarčič vastas küsimusele.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika