Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 januari 2008 - Straatsburg

11. Vragenuur (vragen aan de Raad)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0001/2008).

Vraag 1 (Marian Harkin): Werkgroep jeugd.

Janez Lenarčič (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marian Harkin en Danutė Budreikaitė.

Vraag 2 (Manuel Medina Ortega): Multilateralisme en bilaterale overeenkomsten.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega, Paul Rübig en Josu Ortuondo Larrea.

Vraag 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Maatregelen ter ondersteuning van het gezin.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley en Marian Harkin.

Vraag 4 (Georgios Papastamkos): Initiatieven van het Sloveense voorzitterschap in verband met de nieuwe aanpak van het nabuurschaps- en energiebeleid.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos, Alexander Stubb en Justas Vincas Paleckis.

Vraag 5 (Colm Burke): Tekort aan helikopters en medische voorzieningen voor de EU-vredesoperatie in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAF).

Vraag 6 (Liam Aylward): EU-vredesmissie in Tsjaad.

Janez Lenarčič beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Colm Burke, Liam Aylward en Bogusław Sonik.

Vraag 7 (Gay Mitchell): Bescherming van EU-burgers in moslimlanden.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Gay Mitchell en Reinhard Rack.

Vraag 8 (Avril Doyle): Biologische verscheidenheid en klimaatverandering.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Avril Doyle en Mairead McGuinness.

Vraag 9 (Jim Higgins): Het BBP voorbij.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness, ter vervanging van de auteur, Reinhard Rack en Avril Doyle.

Vraag 10 (Mairead McGuinness): Onderzoek naar Bulgaarse verzorgingstehuizen.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness, Jim Allister en Elizabeth Lynne.

Vraag 11 (Bernd Posselt): Onderhandelingsdatum voor Macedonië.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt, Avril Doyle en Nikolaos Vakalis.

Vraag 12 is ingetrokken.

Vraag 13 (Nikolaos Vakalis): Verlaging BTW-tarief voor energiezuinige technologieën en producten.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid