Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 stycznia 2008 r. - Strasburg

11. Tura pytań (pytania do Rady)
CRE

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0001/2008).

Pytanie 1 (Marian Harkin): Grupa Młodzież”.

Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowały Marian Harkin i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 2 (Manuel Medina Ortega): System wielostronny a umowy dwustronne.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega, Paul Rübig i Josu Ortuondo Larrea.

Pytanie 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Wspieranie prorodzinnych działań politycznych.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley i Marian Harkin.

Pytanie 4 (Georgios Papastamkos): Inicjatywy prezydencji słoweńskiej w odniesieniu do nowej koncepcji europejskiej polityki sąsiedztwa i do energetyki.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos, Alexander Stubb i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 5 (Colm Burke): Misja pokojowa UE w Czadzie i w Republice Środkowoafrykańskiej a niedostateczna liczba śmigłowców i sprzętu medycznego.

Pytanie 6 (Liam Aylward): Misja pokojowa UE w Czadzie.

Janez Lenarčič odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Colm Burke, Liam Aylward i Bogusław Sonik.

Pytanie 7 (Gay Mitchell): Ochrona obywateli UE w krajach muzułmańskich.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Gay Mitchell i Reinhard Rack.

Pytanie 8 (Avril Doyle): Różnorodność biologiczna a zmiany klimatu.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowały Avril Doyle i Mairead McGuinness.

Pytanie 9 (Jim Higgins): Wyjść poza PKB.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali: Mairead McGuinness, zastępująca autora, Reinhard Rack i Avril Doyle.

Pytanie 10 (Mairead McGuinness): Zbadanie sprawy ośrodków dla dzieci w Bułgarii.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Mairead McGuinness, Jim Allister i Elizabeth Lynne.

Pytanie 11 (Bernd Posselt): Data rozpoczęcia negocjacji w sprawie Macedonii.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Avril Doyle i Nikolaos Vakalis.

Pytanie 12 zostało wycofane.

Pytanie 13 (Nikolaos Vakalis): Obniżenie stawki VAT na technologie i produkty przyjazne dla środowiska.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności