Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. januára 2008 - Štrasburg

11. Hodina otázok (pre Radu)
CRE

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0001/2008).

Otázka č. 1 (Marian Harkin): Skupina „Mládež“.

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 2 (Manuel Medina Ortega): Mnohostrannosť a dvojstranné dohody.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega, Paul Rübig a Josu Ortuondo Larrea.

Otázka č. 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Podpora politík zameraných na rodinu.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley a Marian Harkin.

Otázka č. 4 (Georgios Papastamkos): Iniciatívy slovinského predsedníctva týkajúce sa novej koncepcie európskej susedskej a energetickej politiky.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos, Alexander Stubb a Justas Vincas Paleckis.

Otázka č. 5 (Colm Burke): Misia EÚ na udržanie mieru v Čade a Stredoafrickej republike a nedostatok helikoptér a lekárskeho vybavenia.

Otázka č. 6 (Liam Aylward): Európska misia na udržanie mieru v Čade.

Janez Lenarčič odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Colm Burke, Liam Aylward a Bogusław Sonik.

Otázka č. 7 (Gay Mitchell): Ochrana občanov Únie v moslimských krajinách.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Gay Mitchell a Reinhard Rack.

Otázka č. 8 (Avril Doyle): Biodiverzita a zmena klímy.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Avril Doyle a Mairead McGuinness.

Otázka č. 9 (Jim Higgins): Prekročenie HDP.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness, v zastúpení autora, Reinhard Rack a Avril Doyle.

Otázka č. 10 (Mairead McGuinness): Vyšetrovanie týkajúce sa detských domovov v Bulharsku.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness, Jim Allister a Elizabeth Lynne.

Otázka č. 11 (Bernd Posselt): Dátum začatia rokovaní s Macedónskom.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Avril Doyle a Nikolaos Vakalis.

Otázka 12 bola stiahnutá.

Otázka č. 13 (Nikolaos Vakalis): Zníženie sadzby DPH pre ekologické technológie a výrobky.

Na otázku odpovedal Janez Lenarčič.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia