Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

12. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να κυρώσει τις εντολές των βουλευτών Cornelis Visser, με ισχύ από τις 17.10.2007, Madeleine Jouye de Grandmaison, με ισχύ από τις 9.11.2007, καθώς και των βουλευτών Johannes Lebech και Christian Rovsing με ισχύ από τις 29.11.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου