Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 януари 2008 г. - Страсбург

13. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE-DE следните искания за назначаване:

комисия TRAN: Brigitte Fouré

Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен: Brigitte Fouré, Christian Rovsing

Делегация към Смесената парламентарна комисия ЕС- Бивша югославска република Македония: Sorin Frunzăverde на мястото на Theodor Dumitru Stolojan

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова: Theodor Dumitru Stolojan на мястото на Bogusław Sonik

Делегация за връзки с Китайската народна република: Neil Parish на мястото на Timothy Kirkhope

Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия: Timothy Kirkhope на мястото на Neil Parish

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност