Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0081/2007 (B6-0389/2007)

Разисквания :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 16 януари 2008 г. - Страсбург

14. Европейска стратегия за ромите (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0081/2007/rev.1) зададен от Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin и Jan Andersson, от името на групата PSE, към Комисията: Европейска стратегия за ромите (B6-0389/2007)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0002/2008) зададен от Viktória Mohácsi, от името на групата ALDE, към Комисията: Европейската стратегия за ромите (B6-0003/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0003/2008) зададен от Lívia Járóka, от името на групата PPE-DE, към Комисията: Към план за действие на Европейската общност относно ромите (B6-0004/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0004/2008) зададен от Roberta Angelilli, от името на групата UEN, към Комисията: Европейска стратегия за ромите (B6-0005/2008)

Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma и Viktória Mohácsi (автори) развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Roberta Alma Anastase, от името на групата PPE-DE, Hannes Swoboda, от името на групата PSE, Alfonso Andria, от името на групата ALDE, Elly de Groen-Kouwenhoven, от името на групата Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, Десислав Чуколов, независим член на ЕП, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson и Csaba Sándor Tabajdi.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Paul Rübig и Christopher Beazley.

Изказа се Benita Ferrero-Waldner.

Тъй като предложенията за резолюции все още не са на разположение, те ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: 31.01.2008.

Правна информация - Политика за поверителност