Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0081/2007 (B6-0389/2007)

Keskustelut :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 16. tammikuuta 2008 - Strasbourg

14. Unionin romanistrategia (keskustelu)
CRE

Jan Marinus Wiersman, Hannes Swobodan, Katalin Lévain, Adrian Severinin ja Jan Anderssonin PSE-ryhmän puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0081/2007/rev.1): Unionin romanistrategia (B6-0389/2007)

Viktória Mohácsin ALDE-ryhmän puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0002/2008): Unionin romanistrategia (B6-0003/2008)

Lívia Járókan PPE-DE-ryhmän puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0003/2008): Romaneja koskeva Euroopan yhteisön toimintasuunnitelma (B6-0004/2008)

Roberta Angelillin UEN-ryhmän puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0004/2008): Yhteisön romanistrategia (B6-0005/2008)

Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma ja Viktória Mohácsi (laatijat) esittelivät suulliset kysymykset.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Roberta Alma Anastase PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Alfonso Andria ALDE-ryhmän puolesta, Elly de Groen-Kouwenhoven Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Desislav Chukolov, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson ja Csaba Sándor Tabajdi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig ja Christopher Beazley.

Benita Ferrero-Waldner käytti puheenvuoron.

Koska käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset eivät olleet vielä saatavissa, niistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: 31.1.2008.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö