Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-0081/2007 (B6-0389/2007)

Debaty :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 16 stycznia 2008 r. - Strasburg

14. Strategia europejska wobec Romów (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie ustne (O-0081/2007/rev.1) zadane przez Jana Marinusa Wiersmę, Hannesa Swobodę, Katalin Lévai, Adriana Severina i Jana Anderssona w imieniu grupy PSE, do Komisji: Europejska strategia na rzecz Romów (B6-0389/2007)

Pytanie ustne (O-0002/2008) zadane przez Viktórię Mohácsi w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Europejska Strategia na rzecz Romów (B6-0003/2008)

Pytanie ustne (O-0003/2008) zadane przez Lívię Járókę w imieniu grupy PPE-DE, do Komisji: w kierunku europejskiego planu działania Wspólnoty na rzecz Romów (B6-0004/2008)

Pytanie ustne (O-0004/2008) zadane przez Robertę Angelilli w imieniu grupy UEN, do Komisji: Europejska strategia na rzecz Romów (B6-0005/2008)

Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma i Viktória Mohácsi (autorzy) zadali pytania ustne.

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) odpowiedziała na pytania.

Głos zabrali: Roberta Alma Anastase w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Alfonso Andria w imieniu grupy ALDE, Elly de Groen-Kouwenhoven w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Desislav Chukolov niezrzeszony, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson i Csaba Sándor Tabajdi.

Na zasadzie „catch the eye” głos zabrali Paul Rübig i Christopher Beazley.

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 31.01.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności