Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0081/2007 (B6-0389/2007)

Rozpravy :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 16. januára 2008 - Štrasburg

14. Európska rómska stratégia (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0081/2007/rev.1) , ktorú položili Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin a Jan Andersson za skupinu PSE, pre Komisiu: Európska rómska stratégia (B6-0389/2007)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0002/2008) , ktorú položila Viktória Mohácsi za skupinu ALDE, pre Komisiu: Európska rómska stratégia (B6-0003/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0003/2008) , ktorú položila Lívia Járóka za skupinu PPE-DE, pre Komisiu: Cesta k akčnému plánu Európskeho spoločenstva o Rómoch (B6-0004/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0004/2008) , ktorú položila Roberta Angelilli za skupinu UEN, pre Komisiu: Európska rómska stratégia (B6-0005/2008)

Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma a Viktória Mohácsi (autori) rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Alma Anastase za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Alfonso Andria za skupinu ALDE, Elly de Groen-Kouwenhoven za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Desislav Chukolov nezávislý poslanec, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson a Csaba Sándor Tabajdi.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Paul Rübig a Christopher Beazley.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner.

Predložené návrhy uznesení ešte neboli k dispozícii, preto budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 31.1.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia