Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2101(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0510/2007

Keskustelut :

PV 16/01/2008 - 15
CRE 16/01/2008 - 15

Äänestykset :

PV 17/01/2008 - 6.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0017

Pöytäkirja
Keskiviikko 16. tammikuuta 2008 - Strasbourg

15. Etelä-Kaukasiaa koskeva tehokkaampi EU:n politiikka: lupauksista tekoihin - Uusi poliittinen lähestymistapa Mustanmeren alueeseen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Etelä-Kaukasiaa koskeva tehokkaampi EU:n politiikka: lupauksista tekoihin [2007/2076(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

Mietintö: Uusi poliittinen lähestymistapa Mustanmeren alueeseen [2007/2101(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

Lydie Polfer esitteli laatimansa mietinnön (A6-0516/2007).

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Roberta Alma Anastase esitteli laatimansa mietinnön (A6-0510/2007).

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marusya Ivanova Lyubcheva (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eugenijus Maldeikis (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Silvia-Adriana Ţicău (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta, Adrian Severin PSE-ryhmän puolesta, Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta, Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Athanasios Pafilis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sylwester Chruszcz, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Georgios Papastamkos, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu ja Rumiana Jeleva.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău ja Christopher Beazley.

Puheenvuorot: Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer ja Roberta Alma Anastase.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 6.3 ja istunnon pöytäkirja 17.1.2008, kohta 6.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö