Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2101(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0510/2007

Debatten :

PV 16/01/2008 - 15
CRE 16/01/2008 - 15

Stemmingen :

PV 17/01/2008 - 6.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0017

Notulen
Woensdag 16 januari 2008 - Straatsburg

15. Effectiever EU-beleid voor de zuidelijke Kaukasus - Een regionale beleidsaanpak voor het Zwarte-Zeegebied (debat)
Volledige verslagen

Verslag over een effectiever EU-beleid voor de zuidelijke Kaukasus: van beloften naar maatregelen [2007/2076(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

Verslag over een regionale beleidsaanpak voor het Zwarte-Zeegebied [2007/2101(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

Lydie Polfer leidt het verslag in (A6-0516/2007).

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Roberta Alma Anastase leidt het verslag in (A6-0510/2007).

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marusya Ivanova Lyubcheva (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Eugenijus Maldeikis (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Adrian Severin, namens de PSE-Fractie, Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, Athanasios Pafilis, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Sylwester Chruszcz, niet-ingeschrevene, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Georgios Papastamkos, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu en Rumiana Jeleva.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău en Christopher Beazley.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer en Roberta Alma Anastase.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 17.01.2008 en punt 6.4 van de notulen van 17.01.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid