Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2101(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0510/2007

Rozpravy :

PV 16/01/2008 - 15
CRE 16/01/2008 - 15

Hlasovanie :

PV 17/01/2008 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0017

Zápisnica
Streda, 16. januára 2008 - Štrasburg

15. Účinnejšia politika EÚ pre Južný Kaukaz: od sľubov k činom - Nová regionálna koncepcia pre čiernomorskú oblasť (rozprava)
CRE

Správa: Účinnejšia politika Európskej únie pre Južný Kaukaz: od sľubov k činom [2007/2076(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Lydie Polfer (A6-0516/2007)

Správa: Koncepcia čiernomorskej regionálnej politiky [2007/2101(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

Lydie Polfer uviedla správu (A6-0516/2007).

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Roberta Alma Anastase uviedla správu (A6-0510/2007).

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marusya Ivanova Lyubcheva ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Eugenijus Maldeikis ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Silvia-Adriana Ţicău (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Adrian Severin za skupinu PSE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Adam Bielan za skupinu UEN, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Athanasios Pafilis za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Sylwester Chruszcz nezávislý poslanec, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Georgios Papastamkos, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu a Rumiana Jeleva.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău a Christopher Beazley.

Vystúpili títo poslanci: Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer a Roberta Alma Anastase.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 17.01.2008 a bod 6.4 zápisnice zo dňa 17.01.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia