Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2101(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0510/2007

Debatter :

PV 16/01/2008 - 15
CRE 16/01/2008 - 15

Omröstningar :

PV 17/01/2008 - 6.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0017

Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg

15. En effektivare EU-politik för södra Kaukasien: från löften till handling - En ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet (debatt)
CRE

Betänkande om en effektivare EU-politik för södra Kaukasien: från löften till handling [2007/2076(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

Betänkande om en ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet [2007/2101(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

Lydie Polfer redogjorde för sitt betänkande (A6-0516/2007).

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Roberta Alma Anastase redogjorde för sitt betänkande (A6-0510/2007).

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Marusya Ivanova Lyubcheva (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Eugenijus Maldeikis (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Silvia-Adriana Ţicău (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Adrian Severin för PSE-gruppen, Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Athanasios Pafilis för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Sylwester Chruszcz, grupplös, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Georgios Papastamkos, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu och Rumiana Jeleva.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău och Christopher Beazley.

Talare: Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer och Roberta Alma Anastase.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 17.01.2008 och punkt 6.4 i protokollet av den 17.01.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy