Index 
Jegyzőkönyv
PDF 179kWORD 105k
2008. január 16., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A szlovén elnökség programjának bemutatása (vita)
 3.Napirend
 4.Szavazások órája
  
4.1.A KAP keretében végrehajtott, távérzékelés alkamazásával elvégzett tevékenységek * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.2.Fogyasztói hitelek ***II (szavazás)
  
4.3.Egy európai gyermekjogi stratégia felé (szavazás)
  
4.4.Felnőttkori tanulás: Tanulni sohasem késő (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.Kenyai helyzet (vita)
 9.Az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozása * (vita)
 10.A pakisztáni helyzet Benazir Bhutto meggyilkolása után (vita)
 11.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 12.Mandátumvizsgálat
 13.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 14.Európai stratégia a roma kérdésben (vita)
 15.Hatékonyabb európai uniós politika a Dél-Kaukázusban: az ígéretektől a tettekig - A fekete-tengeri regionális politika (vita)
 16.A következő ülés napirendje
 17.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. A szlovén elnökség programjának bemutatása (vita)

A Tanács nyilatkozata: A szlovén elnökség programjának bemutatása

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz, amelyben üdvözli a Tanács szlovén soros elnökét, Janez Janšát, és felidézi, hogy ma van az ötvenedik évfordulója az Európai Gazdasági Közösség Bizottsága első ülésének, amelyen Walter Hallstein elnökölt.

Janez Janša nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Mihael Brejc, Borut Pahor, Jelko Kacin, Adam Bielan, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mary Lou McDonald, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Werner Langen, Hannes Swoboda, Lena Ek, Mirosław Mariusz Piotrowski, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, aki kifogásolja, hogy Strasbourgban egyes szolgálati autók túl gyorsan hajtanak, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Bronisław Geremek, Jan Tadeusz Masiel, Alojz Peterle, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Marco Pannella, Othmar Karas, Bernard Poignant, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Monica Maria Iacob-Ridzi, Claudio Fava, Valdis Dombrovskis, Anne Van Lancker, Elmar Brok, Ioannis Varvitsiotis és John Bowis.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Romana Jordan Cizelj, Genowefa Grabowska, Mojca Drčar Murko, Adamos Adamou, Avril Doyle, Alexander Stubb, Tunne Kelam, Anna Ibrisagic és Paul Rübig.

Felszólal: Janez Janša és José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

3. Napirend

Az elnök asszony a következő módosítást javasolja a ma délutáni napirendhez:

- Az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozása című jelentésről (Agustín Díaz de Mera García Consuegra -jelentés - A6-0447/2007) (a napirend 34. pontja) szóló vitát hozzák előbbre, és közvetlenül a kenyai helyzetről szóló tanácsi és bizottsági nyilatkozatokról folytatott vita (a napirend 55. pontja) után kerüljön rá sor.

Felszólal: Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, aki elmondja, hogy kivételesen támogatja ezt a javaslatot.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

A napirend tehát ennek megfelelően módosul.


4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


4.1. A KAP keretében végrehajtott, távérzékelés alkamazásával elvégzett tevékenységek * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös agrárpolitika keretében kidolgozott távérzékelési alkalmazások segítségével a Bizottság által a 2008–2013 közötti időszakban meghozandó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0010)


4.2. Fogyasztói hitelek ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásáról [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Meglena Kuneva (a Bizottság tagja) ismerteti a Bizottságnak a módosításokkal kapcsolatos álláspontját.

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2008)0011)

Felszólalások a szavazásról:

- Kurt Lechner (előadó);

- Marios Matsakis, aki érdeklődik, hogy a jövőben minden szavazás név szerinti szavazás lesz-e (az elnök asszony azt feleli, hogy az Elnökök Értekezlete holnap meg fogja vizsgálni ezt a kérdést);

- Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, ugyanezen kérdéssel kapcsolatban.


4.3. Egy európai gyermekjogi stratégia felé (szavazás)

Jelentés: Az európai gyermekjogi stratégia felé [2007/2093(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0012)

Felszólalások a szavazásról:

- Francesco Enrico Speroni a szavazások eredményeinek bejelentésével kapcsolatban;

- Thomas Wise a szavazások eredményeinek kivetítőn való megjelenítéséről;

- Robert Evans a név szerinti szavazások költségéről;

- Daniel Hannan és Kathy Sinnott e felszólalással kapcsolatban.


4.4. Felnőttkori tanulás: Tanulni sohasem késő (szavazás)

Jelentés a felnőttkori tanulásról: Tanulni sohasem késő [2007/2114(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Doris Pack (A6-0502/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0013)

°
° ° °

Felszólal: Arlene McCarthy (az IMCO bizottság elnöke), aki üdvözli a Kurt Lechner-jelentésről – A6-0504/2007 folytatott szavazás eredményét.


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf -jelentés - A6-0508/2007: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Godfrey Bloom és Graham Booth

Kurt Lechner -jelentés - A6-0504/2007: Jan Březina, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark és Graham Booth

Roberta Angelilli -jelentés - A6-0520/2007: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Frank Vanhecke és Milan Horáček

Doris Pack -jelentés - A6-0502/2007: Syed Kamall, Daniel Hannan, Toomas Savi, Roger Helmer, Agnes Schierhuber, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová, Jim Allister, Christopher Heaton-Harris, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Graham Booth és Philip Claeys


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Thierry Cornillet közli, hogy nem volt nála a szavazókártyája és ezért nem tudott részt venni az első szavazásokon.


(A 13.30 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


8. Kenyai helyzet (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Kenyai helyzet

Janez Lenarčič (a Tanács soros elnöke) és Louis Michel (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Maria Martens, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Emilio Menéndez del Valle, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Alexander Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Marie-Hélène Aubert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Valdis Dombrovskis, Glenys Kinnock, Anna Záborská, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman és David Martin.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Anders Wijkman, Colm Burke, Karin Scheele, Jan Mulder, Filip Kaczmarek és Michael Gahler.

Felszólal: Eoin Ryan, Janez Lenarčič és Louis Michel.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Feleknas Uca és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kenyai helyzetről (B6-0024/2008)

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki és Gintaras Didžiokas, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a kenyai helyzetről (B6-0025/2008)

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken és Frithjof Schmidt, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kenyáról (B6-0026/2008)

- Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a kenyai általános választásokról (B6-0027/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman és Josep Borrell Fontelles, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a kenyai általános választásokról (B6-0028/2008)

- Valdis Dombrovskis, Colm Burke, Maria Martens, Filip Kaczmarek és Horst Posdorf, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a kenyai helyzetről (B6-0033/2008).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.17-i jegyzőkönyv 6.5. pont .


9. Az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozása * (vita)

Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

Felszólal: Janez Lenarčič (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

Felszólal: Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jutta Haug (a BUDG bizottság véleményének előadója), Hubert Pirker, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Claudio Fava, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Alexander Alvaro, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Seán Ó Neachtain, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Kathalijne Maria Buitenweg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Roger Knapman, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Carlos Coelho, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Nils Lundgren, Fernand Le Rachinel, Margaritis Schinas, Georgios Georgiou, Hynek Fajmon és Alexander Stubb.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Javier Moreno Sánchez, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock és Alexander Stubb.

Felszólal: Janez Lenarčič, Alexander Alvaro ez utóbbi felszólalással kapcsolatban, Franco Frattini és Agustín Díaz de Mera García Consuegra, utóbbi személyes észrevételt is tesz Javier Moreno Sánchez felszólalása kapcsán.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.17-i jegyzőkönyv 6.2. pont .


10. A pakisztáni helyzet Benazir Bhutto meggyilkolása után (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A pakisztáni helyzet Benazir Bhutto meggyilkolása után

Janez Lenarčič (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Robert Evans, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Charles Tannock, Marianne Mikko és Eija-Riitta Korhola.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Jo Leinen, Giulietto Chiesa és Neena Gill.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Sajjad Karim, Véronique De Keyser, Sorin Frunzăverde és Charles Tannock, utóbbi Richard Howitt felszólalása kapcsán.

Felszólal: Janez Lenarčič és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.

Felszólal: Zuzana Roithová és Geoffrey Van Orden, mindketten a „catch the eye” eljárással kapcsolatban (az elnök emlékeztet ennek szabályaira).


11. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0001/2008).

Kérdés: 1 (Marian Harkin): Ifjúsági munkacsoport.

Janez Lenarčič (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Marian Harkin és Danutė Budreikaitė kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 2 (Manuel Medina Ortega): Multilateralizmus és bilaterális megállapodások.

Janez Lenarčič válaszol a kérdésre, illetve Manuel Medina Ortega, Paul Rübig és Josu Ortuondo Larrea kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): A családbarát politikák támogatása.

Janez Lenarčič válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Brian Crowley és Marian Harkin kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 4 (Georgios Papastamkos): A szlovén elnökségnek az európai szomszédságpolitika új koncepciójával és az energiapolitikával kapcsolatos kezdeményezései.

Janez Lenarčič válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos, Alexander Stubb és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 5 (Colm Burke): Az EU békefenntartó missziója Csádban és a Közép-afrikai Köztársaságban, valamint a helikopterek és orvosi berendezések elégtelen száma.

Kérdés: 6 (Liam Aylward): Európai békefenntartó misszió Csádban.

Janez Lenarčič válaszol a kérdésekre, illetve Colm Burke, Liam Aylward és Bogusław Sonik kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 7 (Gay Mitchell): Az uniós polgárok védelme a muzulmán országokban.

Janez Lenarčič válaszol a kérdésre, illetve Gay Mitchell és Reinhard Rack kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 8 (Avril Doyle): Biodiverzitás és éghajlatváltozás.

Janez Lenarčič válaszol a kérdésre, illetve Avril Doyle és Mairead McGuinness kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 9 (Jim Higgins): A GDP túllépése.

Janez Lenarčič válaszol a kérdésre, illetve Mairead McGuinness, a szerző helyettese, Reinhard Rack és Avril Doyle kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 10 (Mairead McGuinness): A bulgáriai nevelőotthonokkal kapcsolatos felmérés.

Janez Lenarčič válaszol a kérdésre, illetve Mairead McGuinness, Jim Allister és Elizabeth Lynne kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 11 (Bernd Posselt): A Macedóniával folytatandó tárgyalások megkezdésének időpontja.

Janez Lenarčič válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt, Avril Doyle és Nikolaos Vakalis kiegészítő kérdéseire.

A 12. kérdést visszavonták.

Kérdés: 13 (Nikolaos Vakalis): A HÉA-kulcs csökkentése a környezetbarát technológiák és termékek esetében.

Janez Lenarčič válaszol a kérdésre.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.30 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

12. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Cornelis Visser mandátumát, 2007.10.17-étől kezdődő hatállyal, Madeleine Jouye de Grandmaison mandátumát, 2007.11.9-étől kezdődő hatállyal, valamint Johannes Lebech és Christian Rovsing mandátumát, 2007.11.29-étől kezdődő hatállyal.


13. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE-DE képviselőcsoport:

TRAN bizottság: Brigitte Fouré

A Perzsa-öböl menti államokkal (beleértve Jement is) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Brigitte Fouré, Christian Rovsing

Az EU-Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Theodor Dumitru Stolojan helyére Sorin Frunzăverde

Az EU-Moldova parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Bogusław Sonik helyére Theodor Dumitru Stolojan

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Timothy Kirkhope helyére Neil Parish

Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Neil Parish helyére Timothy Kirkhope

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


14. Európai stratégia a roma kérdésben (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0081/2007/rev.1) tesz fel: Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin és Jan Andersson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az európai romastratégia (B6-0389/2007)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0002/2008) tesz fel: Viktória Mohácsi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az európai romaügyi stratégia (B6-0003/2008)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0003/2008) tesz fel: Lívia Járóka, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A romákkal kapcsolatos európai cselekvési terv irányába (B6-0004/2008)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0004/2008) tesz fel: Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az európai romaügyi stratégia (B6-0005/2008)

Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma és Viktória Mohácsi (szerzők) kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Roberta Alma Anastase, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Alfonso Andria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elly de Groen-Kouwenhoven, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Desislav Chukolov, független, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson és Csaba Sándor Tabajdi.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Paul Rübig és Christopher Beazley.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner.

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy későbbi időpontban kerül sor.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.31.


15. Hatékonyabb európai uniós politika a Dél-Kaukázusban: az ígéretektől a tettekig - A fekete-tengeri regionális politika (vita)

Jelentés: Hatékonyabb európai uniós politika a Dél-Kaukázusban: az ígéretektől a tettekig [2007/2076(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

Jelentés a fekete-tengeri regionális politikáról [2007/2101(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

Lydie Polfer előterjeszti a jelentést (A6-0516/2007).

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Roberta Alma Anastase előterjeszti a jelentést (A6-0510/2007).

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marusya Ivanova Lyubcheva (az INTA bizottság véleményének előadója), Eugenijus Maldeikis (az INTA bizottság véleményének előadója), Silvia-Adriana Ţicău (az ITRE bizottság véleményének előadója), Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Adrian Severin, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Janusz Onyszkiewicz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Marie Anne Isler Béguin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Athanasios Pafilis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Sylwester Chruszcz, független, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Georgios Papastamkos, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu és Rumiana Jeleva.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău és Christopher Beazley.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer és Roberta Alma Anastase.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.17-i jegyzőkönyv 6.3. pont és 2008.01.17-i jegyzőkönyv 6.4. pont .


16. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 399.766/OJJE).


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.50 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat